Λύση συστημάτων πλέγματος μικροϋπολογιστών

Ηγετική θέση της Κίνας microgrid και λύσεις αποθήκευσης αγορά προϊόντων