Ενεργειακό σύστημα διαχείρισης

Ηγετική θέση της Κίνας σύστημα διαχείρισης ενεργειακής αποθήκευσης αγορά προϊόντων